Privacybeleid ADEM IN & UIT

Voor het verlenen van onze diensten hebben we gegevens van je nodig. Hoe we met deze gegevens omgaan staat hier beschreven. Als je vragen hebt kun je contact met ons opnemen.

 

Wie is ADEM IN & UIT?

ADEM IN & UIT is opgericht door Loes Hezemans, zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik ben te bereiken via onderstaande gegevens:
Kamp 26 16 8225EH Lelystad
info@ademinenuit.nl
06 524 68 535

Welke gegevens verzamelt ADEM IN & UIT?

ADEM IN & UIT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ademinenuit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom legt ADEM IN & UIT mijn gegevens vast?

ADEM IN & UIT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Zodat je een account kunt aanmaken op de website en je zelf je lessen kunt aankopen en reserveren
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen of bij uitval van de les)
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Om de dienst uit te voeren

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ADEM IN & UIT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor meer informatie Veilig Internetten

Third party cookies

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn:

Aan wie verstrekt ADEM IN & UIT mijn gegevens?

ADEM IN & UIT verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ADEM IN & UIT maakt gebruik van de social media Facebook. Indien je op de icon klikt, geldt het privacybeleid van Facebook.

Hoe lang bewaart ADEM IN & UIT mijn gegevens?

ADEM IN & UIT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden bewaard totdat je aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de dienstverlening van ADEM IN & UIT. Daarna worden je gegevens binnen drie maanden verwijderd.

De gegevens voor de boekhouding worden zeven jaar bewaard, dit is een wettelijke verplichting. Zodra die zeven jaar zijn bereikt zullen je gegevens binnen een jaar na deze verplichting zijn verwijderd.

Hoe beveiligt ADEM IN & UIT mijn gegevens?

ADEM IN & UIT gaat op een zorgvuldige manier om met het verwerken en opslaan van je gegevens. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen, zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen worden tegengegaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dit kan schriftelijk naar: Kamp 26 16 8225EH Lelystad of per e-mail naar: info@ademinenuit.nl

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit en intrekken toestemming.

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Ook heb je het recht op dataportabiliteit. Dit betekent recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Je kunt dan je gegevens laten doorsturen naar een andere organisatie. Verder heb je recht op intrekking van verleende toestemming. Ontvang je de nieuwsbrief, dan kun je onderaan de nieuwsbrief ‘unsubscribe’ aanklikken. Je wordt dan uitgeschreven voor de nieuwsbrief en je gegevens worden verwijderd.

Indien je gebruik wil maken van je recht(en) kun je een schriftelijk verzoek indienen. Vermeld duidelijk wat je wil (inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit en/of intrekken toestemming). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren binnen vier weken.

Waar kan ik een klacht indienen?

Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via hun website.

ADEM IN & UIT staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer: 72349913
en behoudt zich het recht om wijzigingen in het privacybeleid aan te brengen.
Het privacybeleid is beschikbaar via de website en (op aanvraag) in hardcopy op locatie.

Versie: februari 2021