Algemene voorwaarden ADEM IN & UIT

Algemeen

 • Deelname aan een (proef)les betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 • ADEM IN & UIT behoudt het recht de algemene voorwaarden tussentijds aan te passen. De geldende voorwaarden zijn beschikbaar via de website en in hardcopy op locatie.

Lidmaatschap

ADEM IN & UIT rekent geen inschrijfkosten. 

 • Je kunt vrijblijvend en gratis een proefles volgen. Een proefles wordt, in verband met beschikbaarheid, in overleg ingepland. 
 • Een losse les kost EUR 14,50 en wordt ook, in verband met beschikbaarheid, in overleg ingepland.
 • ADEM IN & UIT maakt gebruik van strippenkaarten. Dit betekent dat je alleen betaalt als je daadwerkelijk les volgt. Er zit wel een geldigheidsduur aan vast, deze verschilt per strippenkaart, zie hieronder. Indien je een strippenkaart aanschaft wordt er een plekje voor je in de les gereserveerd op de dag en het tijdstip dat jij aangeeft. Wil je een extra en/of inhaalles op een andere dag en/of tijdstip volgen dan kan dat, in verband met beschikbaarheid, in overleg worden ingepland. Er is een keuze uit drie verschillende strippenkaarten:
  * Strippenkaart 6: EUR 78,- Dit zijn 6 lessen, 9 weken geldig (K
  osten per les: EUR 13,-)
  * Strippenkaart 9: EUR 108,- Dit zijn 9 lessen, 14 weken geldig (Kosten per les: EUR 12,-)
  * Strippenkaart 12: EUR 132,- Dit zijn 12 lessen, 18 weken geldig (Kosten per les: EUR 11,-)
  Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming en de strippenkaart is verlopen, vindt geen restitutie plaats. Indien er geen les is door toedoen van ADEM IN & UIT, zoals bijvoorbeeld door ziekte van de docent, zal de geldigheidsduur van de strippenkaart automatisch worden verlengd. Ben je langdurig ziek of kun je door persoonlijke omstandigheden langere tijd geen les volgen? Neem dan contact op met mij, zodat we de opties van eventueel het ‘bevriezen’ van de strippenkaart kunnen bespreken. 
 • Als je nog strippen over hebt na het verlopen van de strippenkaart, kun je ervoor kiezen om die strippen binnen drie maanden na geldigheidsdatum, tegen (bij)betaling om te zetten naar losse lessen. Je strippen gaan dus niet verloren. Het omzetten kan éénmalig over alle overgebleven strippen en blijven tot een half jaar na omzetting geldig. Je betaalt eenmaalig €5,- plus het verschil van je strippenkaart tot een losse les:
  * Strippenkaart 6 (EUR13,- per les) dan betaal je EUR1,50 extra per strip voor omzetting naar een losse les + €5,-
  * Strippenkaart 9 (EUR12,- per les) dan betaal je EUR2,50 extra per strip voor omzetting naar een losse les + €5,-
  * Strippenkaart 12 (EUR11,- per les) dan betaal je EUR3,50 extra per strip voor omzetting naar een losse les + €5,-
 • Een privéles kost EUR 65,- en wordt in overleg ingepland. Dit kan ook op locatie gegeven worden. Binnen Lelystad reken ik geen kilometervergoeding. Buiten Lelystad reken ik €0,19 per kilometer

Betaling

Het lesgeld dient voor aanvang van de les te zijn betaald. Dit kan contant of per overschrijving naar rekening NL87 RABO 0332 1538 43 ten name van L.D. Hezemans. Graag onder vermelding van de (ingangs)datum van de les of strippenkaart.

Afmelden

Indien je bent verhinderd voor de les laat dit dan zo snel mogelijk weten. De vrijgekomen plek kan dan aan een ander worden gegeven. Afmelden voor een les kan op de volgende manieren: aangeven in de (voorgaande) les, per email: info@ademinenuit.nl, per telefoon, whatsapp of sms bericht: 06 524 68 535 of per contactformulier. Vergeet je je af te melden? Dan wordt de les in rekening gebracht.

Huisregels

 • Geen alcohol- en/of drugsgebruik voor of tijdens de les.
 • Fietsen kunnen onder de carport worden gezet, auto’s kunnen het beste parkeren bij Wold 11, vanaf daar is het 3 minuten lopen.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en vertrek.
 • Draag comfortabele kleding, waar je je makkelijk in kunt bewegen
 • In de yogaruimte worden geen schoenen gedragen, deze kun je bij binnenkomst in de hal uitdoen en achterlaten.
 • ADEM IN & UIT stelt yogabenodigdheden beschikbaar zoals, matjes, kussentjes en blokken.
 • Kom 5 minuten voordat de les begint. Gun jezelf de tijd om rustig klaar te maken voor de les en gun een ander een ongestoorde les zonder laatkomers.
 • Zet je telefoon op stil. Of zet ‘m helemaal uit.
 • Respecteer een ander en het proces waar hij/zij doorheen gaat.

Wijzigingen lesrooster en tarieven

 • ADEM IN & UIT behoudt het recht om haar prijzen aan te passen. Indien van toepassing zal dit op de website, in de nieuwsbrief en tijdens de les worden meegedeeld.
 • ADEM IN & UIT behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen wat betreft tijdstip, programma en locatie. Indien van toepassing zal dit op de website, in de nieuwsbrief en tijdens de les worden meegedeeld.

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de yogalessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel adviseert ADEM IN & UIT voor aanvang van deelname een huisarts of specialist te raadplegen.
 • ADEM IN & UIT is op geen enkele manier aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. Het is belangrijk ten alle tijden je eigen lichaam en grenzen in de gaten te houden.
 • ADEM IN & UIT is niet aansprakelijk voor vermissing, veduistering, diefstal en/of schade, zowel direct als indirect, van of aan de eigendommen van de deelnemer.

Klachtenprocedure

Indien je het het ergens niet mee eens bent geef dit dan aan. Dat kan voor of na de les, telefonisch of per email. Dan zoeken we samen naar een oplossing.
Klachten kunnen schriftelijk gestuurd worden naar:
ADEM IN & UIT
Kamp 26 16
8225EH Lelystad
of per email naar: info@ademinenuit.nl  
Je ontvangt een bevestiging zodra ik de klacht heb ontvangen. Klachten worden binnen 10 werkdagen na bevestiging van ontvangst beantwoord.

ADEM IN & UIT staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer: 72349913
en behoudt zich het recht om wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen.
De algemene voorwaarden zijn beschikbaar via de website en in hardcopy op locatie.

Versie: september 2018